Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tags
Từ khóa
thịt trâu xáo với lá lốt
Lai rai trâu nướng lá trơơng   (25/09/2012 11:30)
Thịt trâu không lạ nhưng nếu được thưởng thức bữa thịt trâu nướng với lá trơơng thì thật hiếm.